Органичен тор за „прецизно земеделие“

  • Post category:Новини
  • Reading time:1 min(s) read

БИБ Биобазирани индустрии България ООД – специалистът по мискантус в България – подготвя техническо решение за производство на органични торове под формата на пелети. В началото на 2021 г. БИБ ще започне да получава течна винаса от румънска биорафинерия. Винасата е страничен продукт от технически процес, при който сламата се преработва в биоетанол. Течното вещество има ценни съставки, които могат да се използват като основен материал за органични торове.

БИБ иска да бъде част от текущите разработки в областта „прецизно земеделие“ и да произвежда торове с различен състав за всяка партида в зависимост от изискванията на фермерите. За да може да се обработват поръчките своевременно, трябва да се създадат паралелни производствени линии. Първоначални преговори за производствените линии бяха проведени в Платинг, Германия, с компанията ECOKRAFT.

Българският град Видин бе избран за производствена площадка, тъй като е налице подходяща инфраструктура за износ на готовата продукция.

Вашият коментар