Насажденията с мискантус на БИБ ООД се намират в северозападната част на България в селата Киреево и Раковица. Двете се намират в граничната зона до Сърбия.

В този район всяка година се засаждат нови площи с растения.

БИБ проявява интерес към засаждането на тези растения и в други области на страната. За земеделците това е допълнитела опора в дейността им. БИБ ООД гарантира приема на произведените количества и се интересува от партньорство.

В Раковица БИБ ООД построи складово и производствено хале. Също така и в град Видин.

Техника за засаждане и прибиране на реколтата позволява независимото прибиране на добива и създаване на нови площи с насаждения по собствен сценарий.

БИБ ООД продава коренища на заинтересовани земеделски производители.