БИБ – Биобазирани индустрии България ООД“ иска да помогне за активирането на селскостопанските предприятия така, че те да разширят своите производства в тази посока. С това е свързано и създаването на възможности за образование и допълнителна квалификация в региона. Предприятията, училищата и университета във Видин трябва да бъдат по-добре свързани помежду си. За целта БИБ ООД желае да изгради собствена трансферна база.