Северозападът на България има голям потенциал от суровини, които могат се превърнат в база за иновативни продукти на бъдещето.

От растенията могат да се добиват химични вещества за индустрията, здравеопазването и различни области на живота. Възобновяемите суровини могат да заменят базираните на петрол продукти, които идеално пасват за сектор рециклиране в икономиката.