Екипът на БИБ ООД се състои от опитни предприемачи и млади хора, които стоят в началото на своята професионална кариера, но имат огромни познания, натрупани по време на образованието си.

Ръководител производство: Иван Панкев

Ръководител плантации: Юрген Айзеле

Ръководител продажби: Сузане Айзеле

Ръководител на трансферната база: Георги Целов