Идея

Северозападът на България има голям потенциал от суровини, които могат се превърнат в база за иновативни продукти на бъдещето.

От растенията могат да се добиват химични вещества за индустрията, здравеопазването и различни области на живота. Възобновяемите суровини могат да заменят базираните на петрол продукти, които идеално пасват за сектор рециклиране в икономиката.  

Нашите цели

„БИБ – Биобазирани индустрии България“ ООД иска да помогне за активирането на селскостопанските предприятия така, че те да разширят своите производства в тази посока. С това е свързано и създаването на възможности за образование и допълнителна квалификация в региона. Предприятията, училищата и университета във Видин трябва да бъдат по-добре свързани помежду си. За целта БИБ ООД желае да изгради собствена трансферна база.

Екипът

Екипът на БИБ ООД се състои от опитни предприемачи и млади хора, които стоят в началото на своята професионална кариера, но имат огромни познания, натрупани по време на образованието си.

Контакти:

„БИБ Биобазирани индустрии България ООД“
гр. Видин, бул. „Панония” № 3
тел.: 0879 008 590
и-мейл: office@technologycenter.bg