БИБ Биобазирани индустрии България ООД – Реколта Мискантус 2020

Тази година БИБ Биобазирани индустрии България ООД, благодарение на собствения си комбайн за фуражи, успя да ожъне голямо количество мискантус от плантацията си в с. Киреево, област Видин (България). През…

0 Comments